Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Kripto Tekno / kriptotekno.com Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu kriptotekno.com Kullanıcı Sözleşmesi; kriptotekno.com adlı internet sitesine üye olacak ya da ziyaret edecek kullanıcılar arasında akdedilmiştir.

kriptotekno.com adlı internet sitesine üye olabilmek ve/veya internet sitesi üzerinden sunulan hizmetleri kullanabilmek için işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarının  internet sitesine üye olacak ya da ziyaret edecek kullanıcılar tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir.

Her ihtimalde kriptotekno.com adlı internet sitesini kullanmaya devam eden kullanıcılar tarafından işbu Sözleşme koşul ve şartlarının da kabul edildiği anlamına gelmektedir.

2. TANIMLAR

2.1. kriptotekno.com (Bundan sonra kısaca “Kripto Tekno” olarak anılacaktır.)

2.2. Kripto Tekno Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır),

2.3. Kripto Tekno’a  ait kriptotekno.com (Bundan sonra kısaca “internet sitesi” olarak anılacaktır.),

2.4. Kripto Tekno’a ait kriptotekno.com adlı internet sitesine üye olacak ya da ziyaret edecek internet kullanıcılar (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

2.5. kriptotekno.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler (Bundan sonra kısaca “İçerik” olarak anılacaktır.)

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme; kriptotekno.com adlı internet sitesine üye olan ve/veya ziyaret eden Kullanıcı arasında akdedilmiş olup İnternet Sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması, koşullarının belirlenmesi ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinini belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı, kriptotekno.com’a üye olarak veya kriptotekno.com’u ziyaret ederek işbu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcı’lar 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için fiil ehliyetine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, kriptotekno.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, kriptotekno.com adlı internet sitesi tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

4.3. Kullanıcı’nın kriptotekno.com’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için ana sayfada bulunan “İçerik ekle,Üye ol,Yazar ol” bağlantısına tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soy ad ve talep edilecek diğer verileri girerek kriptotekno.com’a üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere yorum yapmak hizmetlerinden ise e-posta adresi, ad, soy ad girerek üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.

4.4. Kullanıcı; üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

4.6. Kullanıcı, kriptotekno.com’da kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilebilir.

4.7. Kullanıcı, kriptotekno.com’un dilediği zaman üyelerinin herhangi bir sebeple tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda Kripto Tekno’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Üyeler; 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca kriptotekno.com’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesaplarının kriptotekno.com tarafından silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. kriptotekno.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Kripto Tekno’a aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.

4.10. kriptotekno.com’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra Kripto Tekno tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.

4.11. kriptotekno.com’da  yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler,kriptotekno.com’a Kripto Tekno’nun  onayına istinaden üyeler tarafından girileceği gibi kriptotekno.com editörleri tarafından da girilebilecektir.

4.12. kriptotekno.com’da yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından  kriptotekno.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

4.13. Kripto Tekno, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden kriptotekno.com’un ve Kripto Tekno hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kripto Tekno, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, Kripto Tekno’dan  hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

4.14. Kripto Tekno,Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

4.15. kriptotekno.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, kriptotekno.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, kriptotekno.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

4.16. kriptotekno.com’da,yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.

4.17. Kullanıcı, kriptotekno.com’a eklenmesi için Kripto Tekno’nun onayına sunacağı içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık, yasa dışılık, örtülü reklam unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

4.18. Kripto Tekno, kriptotekno.com’un belli alanlarını veya kategorilerini ve kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.

4.19. kriptotekno.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.

4.20. Kripto Tekno ; üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal Kripto Tekno ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

4.21. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin  kriptotekno.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Kripto Tekno ile kriptotekno.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; Kripto Tekno tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

4.22. Kripto Tekno; Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, kriptotekno.com’u kullanırken ya da kriptotekno.com’a’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, kriptotekno.com’a’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması halinde veya Kripto Tekno’nun gerekli görmesi halinde kriptotekno.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda Kripto Tekno’nun ayrıca hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

4.23. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere kriptotekno.com’da yer alan tüm içerikler ile KriptoTekno markası ve kriptotekno.com’da alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Kripto Tekno’a aittir veya Kripto Tekno tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler Kripto Tekno’ndan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; Kripto Tekno tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

4.24. Tüm mali hakları Kripto Tekno’ya ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.

4.25. kriptotekno.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için kriptotekno.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, kriptotekno.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması Kripto Tekno’nun yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

4.26. Kullanıcı, kriptotekno.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını kriptotekno.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 4.25. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı Kripto Tekno’nun yazılı onayına tabidir.

4.27. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı kriptotekno.com’un ve Kripto Tekno’nun uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

4.28. Kripto Tekno, kriptotekno.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı Kripto Tekno’nun sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple Kripto Tekno’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

4.29. Kripto Tekno , kriptotekno.com’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

4.30. Kripto Tekno;  kriptotekno.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya kriptotekno.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda Kripto Tekno’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.31. Kripto Tekno’nun veya  kriptotekno.com’un hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, Kripto Tekno’nun sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.

4.32. Kullanıcı’nın  Kripto Tekno’ya verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak Kripto Tekno’ya verdiği veya Kripto Tekno’nun erişimine onay verdiği bilgilerdir. Kripto Tekno, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. İşbu sözleşme ile Kullanıcı Kripto Tekno Kişisel Veri Politikası’nı okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

4.33. Kripto Tekno, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber Kripto Tekno tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Kripto Tekno’nun sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı; kriptotekno.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla Kripto Tekno tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

4.34. Kullanıcı, kriptotekno.com’u ziyaret ettiği süre boyunca Kripto Tekno, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir. İşbu sözleşme ile Kullanıcı Kripto Tekno Çerez Politikası’nı okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

4.35. Kripto Tekno’nun Kullanıcılarına göndereceği bildirimlere, e-postalara, mesajlara, zaman zaman kriptotekno.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebileceğini Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları Kripto Tekno’nun kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişilebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak Kripto Tekno’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.36. Kullanıcı, kriptotekno.com’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa kriptotekno.com’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kripto Tekno’nun üyelerine göndereceği bildirimlere, e-postalara, mesajlara, zaman zaman kriptotekno.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebileceğini Üyeler kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.

5. DİĞER HÜKÜMLER

5.1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

5.2. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Kripto Tekno’nun defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.3. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın kriptotekno.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Kripto Tekno’nun bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın kriptotekno.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini Kripto Tekno’ya yazılı olarak bildirecektir.Kripto Tekno adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın Kripto Tekno’ya bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Kripto Tekno’nun bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

5.4. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

5.5. İşbu Sözleşme kapsamında mücbir sebepler, bu sözleşme ile belirlenen mükellefiyetlerin ifası ile arasında objektif bir illiyet rabıtası bulunmak kaydıyla, Kripto Tekno’nun kontrolü dışında gelişen  yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yangın ve şiddet eylemlerinin meydana gelmesi sebebi gibi mücbir sebepler nedeni ile Kripto Tekno’nun işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememesi halinde; Kripto Tekno söz konusu süreçte verdiği hizmetleri durdurma hakkına haizdir. Söz konusu mücbir sebep Sözleşme’nin ifasını imkansız kılarsa Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır.

5.6. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

5.7. İşbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan ve/veya düzenlenmeyen hususlarda varsa ilgili mevzuat hükümleri, ilgili mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

5.8. Bu Sözleşme, kriptotekno.com’a yeni özellikler eklendikçe veya kriptotekno.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın kriptotekno.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son Mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

5.9. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Her Türlü Soru Geri Bildirim ve şikayetleriniz için aşşağıdaki formu doldurarak bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz.

Genellikle 1-3 iş günü içerisinde sorularınıza geri dönüş yapmaktayız .

İletişim Formu ;