Merkez Bankası Kripto Varlıkların Kullanılmasına Dair Yönetmelik Kararı Resmi Gazet’de Yayınlandı !


0
6 Paylaşım

Resmi gazetede gösterilen metni sizlerle paylaşıyoruz

 

merkez bankasi kripto

YÖNETMELİK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların direkt yada dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kurumlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, gizleme, geçirme yada ihraç hizmeti sunan platformlara yada bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihindeki ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihindeki ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi yada benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üstünden dağıtımı meydana getirilen, sadece itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet yada öteki ana para piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde direkt yada dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde direkt yada dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların direkt yada dolaylı olarak kullanılacağı bir halde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, gizleme, geçirme yada ihraç hizmeti sunan platformlara yada bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğe gore ödeme yapamayacak kuruluşların sıralaması

ELEKRONIK PARA KURULUSLARI
ELEKRONIK PARA KURULUSLARI

 

KriptoTekno.com – Kripto Para ve Teknoloji Haberlerine İlginiz var ise…  KriptoTekno.com’u Twitter’da takip ededebilir, .En Güncel Haberler KriptoTekno ‘da …


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
6 Paylaşım

Sizin Tepkiniz Nedir?

Kötü Haber Kötü Haber
0
Kötü Haber
Pişmanım Pişmanım
0
Pişmanım
Şaşkınım Şaşkınım
0
Şaşkınım
Lanet Olsun Lanet Olsun
1
Lanet Olsun
Üzgünüm Üzgünüm
1
Üzgünüm
Mutluyum Mutluyum
0
Mutluyum
Kahkaha Kahkaha
0
Kahkaha
Sevdim Sevdim
0
Sevdim
İyi Haber İyi Haber
0
İyi Haber
Muhteşem Muhteşem
0
Muhteşem
Aman Allahım Aman Allahım
0
Aman Allahım
Boğa Sezonu Boğa Sezonu
0
Boğa Sezonu
Korkutucu Korkutucu
0
Korkutucu
Kazanmak Kazanmak
0
Kazanmak
İlginç İlginç
0
İlginç
Ayı Sezonu Ayı Sezonu
0
Ayı Sezonu

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir